مجله موسیقی ملود
0

آهنگ انگلیسی Diamonds از Rihanna به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 81
Shine bright like a diamondShine bright like a diamond
Find light in the beautiful sea, I choose to be happyYou and I, you and I, we’re like diamonds in the skyYou’re a shooting star I see, a vision of ecstasyWhen you hold me, I’m alive, we’re like diamonds in the sky
I knew that we’d become one right awayOh, right awayAt first sight I felt the energy of sun raysI saw the life inside your eyes
So shine bright, tonight, you and IWe’re beautiful like diamonds in the skyEye to eye, so aliveWe’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shining bright like a diamondWe’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shining bright like a diamondWe’re beautiful like diamonds in the sky
Palms rise to the universe as we moonshine and mollyFeel the warmth, we’ll never die, we’re like diamonds in the skyYou’re a shooting star I see, a vision of ecstasyWhen you hold me, I’m alive, we’re like diamonds in the sky
At first sight I felt the energy of sun raysI saw the life inside your eyes
So shine bright, tonight, you and IWe’re beautiful like diamonds in the skyEye to eye, so aliveWe’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shining bright like a diamondWere beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shining bright like a diamondWere beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamondShine bright like a diamondShine bright like a diamond
So shine bright, tonight, you and IWe’re beautiful like diamonds in the skyEye to eye, so aliveWe’re beautiful like diamonds in the sky
Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond, oh-oh, yeahShine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamond (whoa)Shine bright like a diamondShine bright like a diamond

ترجمه فارسی

مانند الماس درخشان بدرخشید
مانند الماس درخشان بدرخشید
در دریای زیبا نور پیدا کن، من شاد بودن را انتخاب می کنم
من و تو، من و تو، مثل الماسی در آسمان هستیم
من می بینم تو یک ستاره در حال تیراندازی هستی، چشم اندازی از خلسه
وقتی مرا در آغوش می گیری، من زنده ام، ما مثل الماس در آسمان هستیم
میدونستم که فورا یکی میشیم
اوه، فورا
در نگاه اول انرژی اشعه خورشید را احساس کردم
من زندگی را در چشمان شما دیدم
پس بدرخش، امشب، من و تو
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
چشم در چشم، خیلی زنده
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مثل یک الماس روشن بدرخشید (اووو)
مثل یک الماس روشن بدرخشید (اووو)
مانند الماس درخشیدن
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مثل یک الماس روشن بدرخشید (اووو)
مثل یک الماس روشن بدرخشید (اووو)
مانند الماس درخشیدن
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
هنگامی که ما مهتاب و مولی می شویم، نخل ها به سمت کیهان بالا می روند
گرما را احساس کن، ما هرگز نمی میریم، ما مانند الماس در آسمان هستیم
می بینم تو یک ستاره در حال تیراندازی هستی، چشم اندازی از خلسه
وقتی مرا در آغوش می گیری، من زنده ام، ما مثل الماس در آسمان هستیم
در نگاه اول انرژی اشعه خورشید را احساس کردم
من زندگی را در چشمان شما دیدم
پس بدرخش، امشب، من و تو
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
چشم در چشم، خیلی زنده
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مانند الماس درخشیدن
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مانند الماس درخشیدن
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مانند الماس درخشان بدرخشید
مانند الماس درخشان بدرخشید
مانند الماس درخشان بدرخشید
پس بدرخش، امشب، من و تو
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
چشم در چشم، خیلی زنده
ما مثل الماس در آسمان زیبا هستیم
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مثل یک الماس درخشان بدرخشید (اووو)
مثل الماس بدرخش، اوه-اوه، آره
درخشان مانند الماس (اووو)
درخشان مانند الماس (اووو)
مانند الماس درخشان بدرخشید
مانند الماس درخشان بدرخشید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید