مجله موسیقی ملود
0

آهنگ کره ای Sugar Rush Ride از TXT به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 98
Yeah, ah-ah-ah-ah(Ayy) let’s go
생각은 곧 숨을 멈췄어, when you get back내 다짐 따윈 한순간 풀어 헤쳐져 네겐 (oh-oh, oh, oh)
Come a little closer (oh-oh, oh, oh), 넌 속삭여 (oh-oh, oh, oh)삼켜버려, the sugar rush (oh-oh, oh, oh)밤하늘에 향연 (oh-oh, oh, oh), sweet desire (oh-oh, oh, oh)꿈에 데려가는 침대맡에 liar
I can feel 거부할 수가 없어달콤한 그 devilish smile넌 능숙히 잠긴 내 문을 열어어떡해? 저 별이 보여 (the devil said)
Ha, haGimme, gimme more, gimme, gimme moreHa, ha이리 와서 더, 같이 놀자 더 (get away)
Sugar rush-ush, sugar rush-ush-uh, sugar rush-ush, sugar rush-ush, ahGimme, gimme more, gimme, gimme moreSugar rush-ush, sugar rush-ush-uh, sugar rush-ush, sugar rush-ush, ah이리 와서 더, 업고 놀자 더
You’re so addictive, 내 혈관은 full of sweets금지된 선들이 희미하게 사라져 가지빈혈 같은 이 daze 오히려 그게 좋아 난살갗 아래 모든 세포가 더 예민해져 가 (oh-oh, oh, oh)
Come a little closer (oh-oh, oh, oh), 넌 속삭여 (oh-oh, oh, oh)삼켜버려, the sugar rush (oh-oh, oh, oh)밤하늘에 향연 (oh-oh, oh, oh), sweet desire (oh-oh, oh, oh)꿈에 데려가는 침대맡에 liar
I can feel 거부할 수가 없어달콤한 그 devilish smile넌 능숙히 잠긴 내 문을 열어어떡해? 저 별이 보여 (the devil said)
Ha, haGimme, gimme more, gimme, gimme moreHa (yeah), ha (oh)이리 와서 더, 같이 놀자 더 (get away)
Sugar rush-ush, sugar rush-ush-uh, sugar rush-ush, sugar rush-ush, ah (ayy)Gimme, gimme more, gimme, gimme moreSugar rush-ush, sugar rush-ush-uh, sugar rush-ush, sugar rush-ush, ah (oh-oh-oh)이리 와서 더, 업고 놀자 더
나빠 넌, liar, 내게 너 뭘 한 거야, sugar? (Oh, yeah)Gimme, gimme more, gimme, gimme more (ooh-ooh-ooh)나쁜 건 나야, 알아, 못된 desire, sugarGimme, gimme more, gimme, gimme more나빠 넌, liar, 내게 너 뭘 한 거야, sugar?

ترجمه فارسی

آره، آه-آه-آه
(آی) بیا برویم
وقتی برگشتی، افکار به زودی نفس نمی کشند
تمام وعده های من در یک لحظه به تو آزاد می شود (اوه، اوه، اوه)
کمی نزدیک تر بیا (اوه، اوه، اوه)، زمزمه می کنی (اوه، اوه، اوه، اوه)
آن را قورت بده، قند عجله دارد (اوه-اوه، اوه، اوه)
ضیافتی در آسمان شب (اوه، اوه، آه)، آرزوی شیرین (اوه، آه، آه، اوه)
کنار بالینی که مرا به رویا می برد، دروغگو
می توانم احساس کنم نمی توانم آن را انکار کنم
آن لبخند شیرین شیطانی
تو با مهارت در قفل مرا باز می کنی
اوه خدای من؟ من می توانم آن ستاره را ببینم (شیطان گفت)
ها، ها
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده
ها، ها
بیا و بیشتر بازی کنیم، بیایید بیشتر با هم بازی کنیم (دور شوید)
راش شکر، راش شکر، هش شکر، راش شکر، آه
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده
راش شکر، راش شکر، هش شکر، راش شکر، آه
بیا اینجا و بیشتر بازی کن، بیا بیشتر بازی کنیم
تو خیلی اعتیاد آور هستی، رگهای من پر از شیرینی است
خطوط ممنوعه محو می شوند
این گیجی کم خونی، من واقعاً آن را دوست دارم
هر سلول زیر پوست حساس تر می شود (اوه-اوه اوه اوه)
کمی نزدیک تر بیا (اوه، اوه، اوه)، زمزمه می کنی (اوه، اوه، اوه، اوه)
آن را قورت بده، قند عجله دارد (اوه-اوه، اوه، اوه)
ضیافتی در آسمان شب (اوه، اوه، آه)، آرزوی شیرین (اوه، آه، آه، اوه)
کنار بالینی که مرا به رویا می برد، دروغگو
می توانم احساس کنم نمی توانم آن را انکار کنم
آن لبخند شیرین شیطانی
تو با مهارت در قفل مرا باز می کنی
اوه خدای من؟ من می توانم آن ستاره را ببینم (شیطان گفت)
ها، ها
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده
ها (آره)، ها (اوه)
بیا و بیشتر بازی کنیم، بیایید بیشتر با هم بازی کنیم (دور شوید)
شکر راش-اش، شکر راش-اش-اوه، شکر راش-اش، شکر راش-اش، آه (آی)
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده
شکر راش-اش، شکر راش-اش-اوه، شکر راش-اش، شکر راش-اش، آه
بیا اینجا و بیشتر بازی کن، بیا بیشتر بازی کنیم
بد تو ای دروغگو با من چه کردی شکر؟ (اوه، آره)
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده (اوه-اوه-اوه)
من اون بدم، میدونم، میل بد، شکر
بده، بیشتر بده، بده، بیشتر بده
بد تو ای دروغگو با من چه کردی شکر؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید