مجله موسیقی ملود
0

آهنگ انگلیسی greedy از Tate McRae به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 61

He said, “Are you serious? I’ve tried, but I can’t figure out
I’ve been next to you all night and still don’t know what you’re about
You keep ta- (ta-ta-) talkin’, but not much comin’ out your mouth
Can’t you tell that I want you?” I say, yeah
I would want myself
Baby, please believe me
I’ll put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
That shit won’t end well
Ooh, end well
I see you eyein’ me down, but you’ll never know much past my name
Or how I’m runnin’ this room around and that I’m still half your age
Yeah, you’re loo- (loo-loo-) lookin’ at me like I’m some sweet escape
Obvious that you want me, but I said
I would want myself
Baby, please believe me
I’ll put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
That shit won’t end well
Ooh, end well
He said, “I’m just curious, is this for real or just an act?
Can’t tell if you love or hate me, never met someone like that
Drive me so (so, so) crazy, did you know you got that effect?”
I said, “Lemme check”, yeah
I would want myself
Baby, please believe me
Ill put you through hell
Just to know me, yeah, yeah
So sure of yourself
Baby, don’t get greedy
That shit won’t end well
Ooh, end well
I would want myself
(I would want myself)
(I would want myself)
(Uh-uh, uh-uh-uh, uh)

ترجمه فارسی

گفت: جدی میگی؟
من تمام شب را در کنار شما بودم و هنوز نمی دانم در مورد چه چیزی هستید
شما به حرف زدن تا- (تا-تا-) ادامه می دهید، اما چیز زیادی از دهانتان بیرون نمی آید
نمی توانی بگویی که من تو را می خواهم؟» می گویم، آره
من خودم می خواهم
عزیزم لطفا باور کن
من تو را در جهنم قرار خواهم داد
فقط برای شناختن من، آره، آره
خیلی از خودت مطمئنی
عزیزم حرص نخور
این لعنتی پایان خوبی نخواهد داشت
اوه عاقبت بخیر
می بینم که به من نگاه می کنی، اما تو هرگز از نام من چیز زیادی نمی دانی
یا اینکه من چطور در این اتاق می چرخم و هنوز نصف سن تو هستم
آره، تو لوو- (لو-لو-) به من نگاه می کنی انگار که من فراری شیرین هستم
معلومه که منو میخوای ولی گفتم
من خودم می خواهم
عزیزم لطفا باور کن
من تو را در جهنم قرار خواهم داد
فقط برای شناختن من، آره، آره
خیلی از خودت مطمئنی
عزیزم حرص نخور
این لعنتی پایان خوبی نخواهد داشت
اوه عاقبت بخیر
او گفت: “فقط کنجکاو هستم، آیا این واقعی است یا فقط یک عمل؟
نمی توانم بگویم که دوستم داری یا از من متنفری، هرگز چنین کسی را ندیده ای
اینقدر (خیلی، خیلی) دیوانه ام کن، آیا می دانستی که این تأثیر را داشتی؟»
من گفتم، “لم چک”، بله
من خودم می خواهم
عزیزم لطفا باور کن
من تو را در جهنم قرار خواهم داد
فقط برای شناختن من، آره، آره
خیلی از خودت مطمئنی
عزیزم حرص نخور
این لعنتی پایان خوبی نخواهد داشت
اوه عاقبت بخیر
من خودم می خواهم
(من خودم می خواهم)
(من خودم می خواهم)
(اوه، اوه، اوه، اوه، اوه)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید