مجله موسیقی ملود
0

آهنگ انگلیسی adore u از Fred again و Obongjayar به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 62

You’re so much better at everything
And I think no one in my chest, there’s no compare
I adore you
Ooh, I adore you
I came first but you’re ahead, ahead beyond your years
People try, try to find this thing you’ve always been
I adore you
Ooh, I adore you
When you pray, you’re answered
You walk through life just like a dancer
If I had my way, everyday would be a parade
When you pray, you’re answered
You walk through life just like a dancer
If I had my way, everyday would be a parade
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
And I pray, pray you never lose your star
I’m so proud, proud of all that you are
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
I adore you
Ooh, I adore you
When you pray, you’re answered
You walk through life just like a dancer
If I had my way, everyday would be a parade
When you pray, you’re answered
You walk through life just like a dancer
If I had my way, everyday would be a parade
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
And I pray, pray you never lose your star
I’m so proud, proud of all that you are
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
I adore you
Ooh, I adore you
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
All the way live with so much juice, so
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m-
Brr, stick ’em
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you
Mouth starts to movin, I will not stop ’cause I’m-
All the way, all the way, all the way, all the way
Don’t stop movin’, I will not stop ’cause I-
Stick ’em, stick ’em, stick ’em, stick ’em
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m
All the way, all the way, all the way, all the way
Mouth starts to movin’, I will not stop ’cause I’m
Brr, stick ’em
Ooh, I adore you
Ooh, I adore you

ترجمه فارسی

تو در همه چیز خیلی بهتری
و فکر می کنم هیچ کس در سینه من نیست، قابل مقایسه نیست
من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
من اول آمدم اما تو جلوتري، جلوتر از سالهايت
مردم تلاش می کنند، سعی کنید این چیزی را که همیشه بوده اید پیدا کنید
من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
وقتی دعا می کنی، مستجاب می شوی
شما درست مثل یک رقصنده در زندگی قدم می زنید
اگر راهم را داشتم، هر روز یک رژه بود
وقتی دعا می کنی، مستجاب می شوی
شما درست مثل یک رقصنده در زندگی قدم می زنید
اگر راهم را داشتم، هر روز یک رژه بود
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
و من دعا می کنم، دعا کنید هرگز ستاره خود را از دست ندهید
من خیلی افتخار می کنم، به همه چیزهایی که هستی افتخار می کنم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
وقتی دعا می کنی، مستجاب می شوی
شما درست مثل یک رقصنده در زندگی قدم می زنید
اگر راهم را داشتم، هر روز یک رژه بود
وقتی دعا می کنی، مستجاب می شوی
شما درست مثل یک رقصنده در زندگی قدم می زنید
اگر راهم را داشتم، هر روز یک رژه بود
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
و من دعا می کنم، دعا کنید هرگز ستاره خود را از دست ندهید
من خیلی افتخار می کنم، به همه چیزهایی که هستی افتخار می کنم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
در تمام راه با آب میوه زیاد زندگی کنید، بنابراین
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
برو، آنها را بچسب
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من…
تمام راه، تمام راه، تمام راه، تمام راه
حرکت را متوقف نکن، من متوقف نخواهم شد، زیرا من
بچسب، بچسب، بچسب، بچسب
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من هستم
تمام راه، تمام راه، تمام راه، تمام راه
دهان شروع به حرکت می کند، من متوقف نمی شوم، زیرا من هستم
برو، آنها را بچسب
اوه، من تو را می پرستم
اوه، من تو را می پرستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید