مجله موسیقی ملود
0

آهنگ “خونه نریا” از مهیار و شایع با متن و ترجمه انگلیسی مجزا

بازدید 96

[مقدمه: مهیار]
می‌خوام فقط بالا پایین کنم
تهران بارونی و خنکه

[هم خوان: مهیار]
سوز صدام پره همه جای شهر
نگام نمه‌داره غم
زیر چوب قضاوت
کیه مگه جای من؟
کی می‌فهمه من و تو رو؟
چشو ببند فقط برو
فرق نداره کجا می‌ریم
هر جا، فقط خونه نرو

[قسمت ۱: مهیار]
می‌خوام فقط بالا پایین کنم
تهران بارونی و خنکه
جفی هم نشسته بغلم
بزنیم زیر گل دورگه
به کسی چه کلاً همه‌چی
زندگیمه اگه لب تیغ
تنهام چون آدما گم می‌شن
بهشون فقط یه نه بگی
به کسی چه که عصبیم
بی‌زارم از پند و نصیحت
حال منم خوبه این جوری
زندگی کنم تو خریت
زندگی کنم با احتمال
منتظر شانس و اتفاق
اَ دور راحته این زندگی
کی دید مارا رو پله‌هام؟

[هم خوان: مهیار]
سوز صدام پره همه جای شهر
نگاهم نمه‌داره غم
زیر چوب قضاوت
کیه مگه جای من؟
کی می‌فهمه من و تو رو؟
چشو ببند فقط برو
فرق نداره کجا می‌ریم
هر جا، فقط خونه نرو
سوز صدام پره همه جای شهر
نگام نمه‌داره غم
نگام نمه‌داره غم

[قسمت ۲: شایع]
خونه نریا، بارونه
حال آسمون دله
خونه هر موقع خوابمون گرفت
مست کنیم یادمون بره
پیر شدیم ما، نه؟
تنهام لا کلی آدم
بری هم من تا صبح پیادم
اصاً امروزو ظهر می‌خوابم
شماره ساقی ناب داری؟
قرص چی؟ واسه خواب داری؟
عطش دارم، تو ماشین آب داری؟
بپیچم داری حال پاس‌کاری؟
دربیایم اَ این حال یه جور
بزنیم جاده یا چی؟
بذارم هایده یا چی؟
دل بخونه باند ماشین
الان حال و هوام نه با خودم خوبه، نه با رفقام
خودمم و خودم با دوخمام
ودکا درمیاره کارو برام
می‌ره ماه و خورشید
خدا بخواد مام درست شیم
تو جیب کارگو رول چی؟
بسازتم جا کام تپل چی؟
(بسازتم جا کام تپل چی؟)
[هم خوان: مهیار]
سوز صدام پره همه جای شهر
نگام نمه‌داره غم
زیر چوب قضاوت
کیه مگه جای من؟
کی می‌فهمه من و تو رو؟
چشو ببند فقط برو
فرق نداره کجا می‌ریم
هر جا، فقط خونه نرو
(فقط خونه نرو)

[قسمت ۳: مهیار]
بندا برو اون جا که غم نی
دم پرمون آدم سم نی
اون جا که لبامون واقعی خندید
این جا که کمسیم، انگاری سنگ‌ایم
خوابه نجات غریق فکرم
دنیا قشنگه، من کثیفه لنزم
برون، فقط یه موزیک هم بذار
دل پرو کنه تخلیه چشمم
بندا برو تا ته جاده
بزنه بارون و بخونه هایده
جیب خالی پر می‌شه یه جوری
پلنت چیه که بمونه شاد دل؟
جوونیمون مهمون باده
زندگی تو همه اخماش
یه روی خوش داده نشون ما کی؟
تو یه لوپ تا گل
[هم خوان: مهیار]
سوز صدام پره همه جای شهر
نگام نمه‌داره غم
زیر چوب قضاوت
کیه مگه جای من؟
کی می‌فهمه من و تو رو؟
چشو ببند فقط برو
فرق نداره کجا می‌ریم
هر جا، فقط خونه نرو
(فقط خونه نرو)

[پایانی: مهیار و شایع]
خونه نریا، حال خونه خوب نی
صدام پره همه جای شهر
نگام نمه‌داره غم
روحیه توپ نی
کیه مگه جای من؟
کی می‌فهمه من و تو رو؟
چشو ببند فقط برو
فرق نداره کجا می‌ریم
هر جا، فقط خونه نرو

Don’t go home

[Introduction: Mahyar]
I just want to drive around
Tehran is rainy and cool

[Chorus: Mahyar]
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
Under the judgment stick
Who else could take my place?
Who understands you and me?
Just close your eyes and go
It doesn’t matter where we’re heading
Anywhere, just don’t go home

[Verse 1: Mahyar]
I just want to drive around
Tehran is rainy and cool
Jafi’s sitting next to me
Let’s hit the road under the mixed weather
Who cares about anything at all
My life’s on the edge
I’m alone because people disappear
If you just say no to them
Who cares if I’m irritated
I’m fed up with advice
I’m fine living like a fool
Living life by chance
Waiting for luck and happenstance
Life is easy this way
Who has seen us on the steps?
.

[Chorus: Mahyar]
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
Under the judgment stick
Who else could take my place?
Who understands you and me?
Just close your eyes and go
It doesn’t matter where we’re heading
Anywhere, just don’t go home
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
My gaze lacks sadness

[Verse 2: Shayea]
Don’t go home, it’s raining
The sky is sad
Home is where we sleep when we’re drunk
Let’s drink so we forget
We’ve grown old, haven’t we?
Alone among people
If you leave, I’ll walk till morning
Actually, I’ll sleep through today
Do you have the number of a good bartender?
Pills? For sleep?
I’m thirsty, you got water in the car?
Should I roll up, ready for passing around?
Let’s get out of this mood somehow
Should we hit the road or what?
Should I play Hayedeh or what?
The car stereo speaks to the heart
Right now, neither my friends nor I feel good
Just me and my burdens
Vodka solves problems for me
The moon and sun go down
God willing, we’ll fix ourselves
What’s in the cargo pocket roll?
Make room for a chubby camel?
(Make room for a chubby camel?)
[Chorus: Mahyar]
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
Under the judgment stick
Who else could take my place?
Who understands you and me?
Just close your eyes and go
It doesn’t matter where we’re heading
Anywhere, just don’t go home
(Just don’t go home)

[Verse 3: Mahyar]
Go where there is no sorrow
Our breaths aren’t toxic
There, where our lips truly smile
Here, we are less, like stones
My mind’s a drowning rescue dream
The world is beautiful, my lens is filthy
Go on, just play some music
Let the eyes unload their burden
Let’s go to the end of the road
Let it rain and Hayedeh sings
Empty pockets fill somehow
What’s the plan to keep the heart happy?
Our youth, a guest of wine
Life in all its frowns
Has it ever given us a happy face?
In a loop until bloom
[Chorus: Mahyar]
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
Under the judgment stick
Who else could take my place?
Who understands you and me?
Just close your eyes and go
It doesn’t matter where we’re heading
Anywhere, just don’t go home
(Just don’t go home)

[Conclusion: Mahyar and Shayea]
Don’t go home, the vibe at home isn’t good
My voice fills the city
My gaze lacks sadness
The spirit isn’t great
Under the judgment stick
Who else could take my place?
Still, the efforts aren’t enough
Who understands you and me?
It doesn’t matter where we’re heading
Anywhere, just don’t go home

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید