مجله موسیقی ملود
0

آهنگ “نازتکه” از ناصر عبدالهی با متن و ترجمه انگلیسی مجزا

بازدید 90

ای عشق تو ایمانُم
از عشق تو بیجانُم
ای مرهم دردانُم
جانانه تو نازتکه

توم گفت که دلنوازی
شه‌زیور و شهنازی
با ما تو مکن بازی
جانانه تو نازتکه (×۲)

ای عشق تو ایمانُم
از عشق تو بیجانُم
ای مرهم دردانُم
جانانه تو نازتکه

توم گفت که دلنوازی
شه‌زیور و شهنازی
با ما تو مکن بازی
جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
تا جان گدازتکه

توم گفت که دلُم خونِن
دیوانه و مجنونِن
توم گفت که دلُم خونِن
دیوانه و مجنونِن

هر لحظه پریشانِن
هر لحظه پریشانِن
جانانه تو نازتکه
ای جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
تا جان گدازتکه

ای سرور و سلطانُم
بین ناله پنهانُم
ای سرور و سلطانُم
بین ناله پنهانُم

ای دیده‌ی گریانُم (×۲)
از بس که تو نازتکه
تا جان گدازتکه
از بس که تو نازتکه
ای جان گدازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
جانانه تو نازتکه

نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
تا جان گدازتکه

ای سرور و سلطانُم
بین ناله پنهانُم
ای سرور و سلطانُم
بین ناله پنهانُم

ای دیده‌ی گریانُم (×۲)
از بس که تو نازتکه
ای جان گدازتکه
از بس که تو نازتکه
ای جان گدازتکه

(×۳)
نازتکه و نازتکه
تو به می گدازتکه
نازتکه و نازتکه
تا جان گدازتکه

Your love is my faith
I’ve became lifeless because of your love
O remedy of my pains
You played a passionate coquetry (on me)
 
I told you’re my sweetheart,
You’re a kingly jewel and (you have a) kingly coquetry
Don’t play this game on me
You played a passionate coquetry (on me) (x2)
 
Your love is my faith
I’ve became lifeless because of your love
O remedy of my pains
You played a passionate coquetry (on me)
 
I told you’re my sweetheart,
You’re a kingly jewel and (you have a) kingly coquetry
Don’t play this game on me
You played a passionate coquetry (on me)
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
You played a passionate coquetry (on me)
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
Till you melted the whole life
 
I told you that my heart is dripping blood1 (because of you)
It became crazy and insane (about you)
I told you that my heart is dripping blood1 (because of you)
It became crazy and insane (about you)
 
Every moment (of my life) became disturbed
Every moment (of my life) became disturbed
When you played a passionate coquetry (on me)
Till you melted the whole life
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
You played a passionate coquetry (on me)
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
Till you melted the whole life
 
O my Master and Sultan
Look at my hidden wailing
O my Master and Sultan
Look at my hidden wailing
 
O my weeping eyes (2x)
You played so much coquetry
Till you melted the whole life
You played so much coquetry
Till you melted the whole life
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
You played a passionate coquetry (on me)
 
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
Till you melted the whole life
 
O my Master and Sultan
Look at my hidden wailing
O my Master and Sultan
Look at my hidden wailing
 
O my weeping eyes (2x)
You played so much coquetry
Till you melted the whole life
You played so much coquetry
Till you melted the whole life
 
(3x)
You played coquetry and made it again
Until you had melted me
You played coquetry and made it again
Till you melted the whole life

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید