مجله موسیقی ملود
0

آهنگ روسی Вставай страна огромная(ملت بزرگ به پا خیز) از Krasnaya Plesen با متن و ترجمه مجزا

بازدید 68

Закаля́йся, е́сли хо́чешь быть здоро́в,
Постара́йся позабы́ть про докторо́в,
Водо́й холо́дной облива́йся,

Будь уме́рен и в оде́жде, и в еде́,
Будь уве́рен на земле́ и на воде́,
Всегда́ и всю́ду будь уве́рен
И не трусь, мой друг, нигде́!

Ты не ку́тай и не прячь от ве́тра нос
Да́же в лю́тый, показа́тельный моро́з.
Ходи́ прямо́й, а не со́гнутый,
Как како́й-нибу́дь вопро́с!

Всех поле́зней со́лнце, во́здух и вода́,
От боле́зней помога́ют нам всегда́.
От всех боле́зней нам поле́зней
Со́лнце, во́здух и вода́!

Все миксту́ры, все лека́рства вылива́й,
Физкульту́рой овладева́й,
Разве́й свою́ мускулату́ру
И побе́ду добыва́й!

Бодр и ве́сел настоя́щий чемпио́н,
Мно́го пе́сен, мно́го шу́ток зна́ет он.
А кто печа́льно нос пове́сил —
Бу́дет сра́зу побеждён!

Ма́мы, па́пы! Не балу́йте вы дете́й:
Вы́йдут шля́пы вме́сто пра́вильных люде́й.
Прошу́ вас о́чень, ма́мы, па́пы:
Не балу́йте вы дете́й!

Мне о спо́рте всё изве́стно, мой родно́й,
Зря не спо́рьте вы поэ́тому со мной.
Прошу́, пожа́луйста, о спо́рте
Вы не спо́рьте, мой родно́й!

ترجمه فارسی

اگر می خواهی سالم باشی، خودت را آرام کن،
سعی کنید پزشکان را فراموش کنید،
خودتان را با آب سرد خیس کنید،

هم در پوشاک و هم در غذا معتدل باشید
در خشکی و آب مطمئن باشید،
همیشه و همه جا مطمئن باشید
و نترس، دوست من، در هیچ کجا!

بینی خود را از باد پنهان نکنید
حتی در سرمای تلخ و نمایشی.
راست راه برو، نه خم،
مثل یه جور سوال!

آفتاب، هوا و آب از همه مفیدترند،
آنها همیشه در برابر بیماری ها به ما کمک می کنند.
همه بیماری ها برای ما بهتر است
خورشید، هوا و آب!

تمام معجون ها را دور بریزید، همه داروها را بریزید،
کارشناسی ارشد تربیت بدنی،
عضلات خود را دراز کنید
و پیروز شوید!

یک قهرمان واقعی شاد و سرحال است،
او آهنگ های زیادی می داند، جوک های زیادی.
و چه کسی بینی خود را با ناراحتی آویزان می کند –
او بلافاصله شکست خواهد خورد!

مامان ها، باباها! فرزندان خود را لوس نکنید:
کلاه به جای افراد مناسب بیرون خواهد آمد.
مامانا و باباها خیلی التماس میکنم:
فرزندان خود را لوس نکنید!

من همه چیز را در مورد ورزش می دانم عزیزم
پس بیهوده با من بحث نکنید.
لطفا، لطفا در مورد ورزش
دعوا نکن عزیزم!

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید