مجله موسیقی ملود

Krasnaya Plesen SONGS WITH LYRICS

آهنگ روسی Вставай страна огромная(ملت بزرگ به پا خیز) از Krasnaya Plesen با متن و ترجمه مجزا

Закаля́йся, е́сли хо́чешь быть здоро́в,Постара́йся позабы́ть про докторо́в,Водо́й холо́дной облива́йся, Будь уме́рен и в оде́жде, и в еде́,Будь уве́рен на земле́ и на воде́,Всегда́ и всю́ду будь уве́ренИ не трусь, мой друг, нигде́! Ты не ку́тай ادامه مطلب

بیشتر بخوانید