مجله موسیقی ملود
0

آهنگ چینی انگلیسی ?Há از Zhou Zhennan به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 165

We should try love
We should try love

( wǒmen yīnggāi chángshì ài)
( 我们 应该 尝试 爱 )

We should try love
We should try love

( wǒmen yīnggāi chángshì ài)
( 我们 应该 尝试 爱 )

Hold my hand
Hold my hand

( zhuāzhù wǒde shǒu)
( 抓住 我的 手 )

Take my time
Take my time

( mànmànlái)
( 慢慢来 )

Call me softly by your name
Call me softly by your name

( yòng nǐde míngzi qīngqīng hūhuàn wǒ)
( 用 你的 名字 轻轻 呼唤 我 )

We should try
We should try

( wǒmen yīnggāi chángshì)
( 我们 应该 尝试 )

Don’ t tryna understand these sentences
Don ’ t tryna understand these sentences

( búyào shìtú lǐjiě zhèxiē jùzi)
( 不要 试图 理解 这些 句子 )

Anyway, we’ re not the same
Anyway , we ’ re not the same

( fǎnzhèng wǒmen bùyíyàng)
( 反正 我们 不一样 )

We should all born different
We should all born different

( wǒmen shēnglái bùtóng)
( 我们 生来 不同 )

But we should try love
But we should try love

( dàn wǒmen yīnggāi chángshì ài)
( 但 我们 应该 尝试 爱 )

Just feel
Just feel

( zhǐshì gǎnjué)
( 只是 感觉 )

Just feel
Just feel

( zhǐshì gǎnjué)
( 只是 感觉 )

Just feel
Just feel

( zhǐshì gǎnjué)
( 只是 感觉 )

Just feel
Just feel

( zhǐshì gǎnjué)
( 只是 感觉 )

Just feel it!
Just feel it !

( gǎnshòu yíxià ba!)
( 感受 一下 吧 ! )

ترجمه فارسی

ما باید عشق را امتحان کنیم

(باید عشق را امتحان کنیم)

ما باید عشق را امتحان کنیم

(باید عشق را امتحان کنیم)

دستم را بگیر

(دستم را بگیر)

وقتم را بگیر

( سخت نگیر )

به آرامی مرا با نام خود صدا کن

(به آرامی مرا با نام خود صدا کن)

ما باید تلاش کنیم

(باید تلاش کنیم)

سعی نکنید این جملات را بفهمید

(سعی نکنید این جملات را بفهمید)

به هر حال ما مثل هم نیستیم

(به هر حال ما با هم فرق داریم)

همه ما باید متفاوت به دنیا بیاییم

(ما متفاوت به دنیا می آییم)

اما ما باید عشق را امتحان کنیم

(اما ما باید عشق را امتحان کنیم)

فقط حس کن

(فقط احساس)

فقط حس کن

فقط حس کن

(فقط احساس)

فقط حس کن

(فقط احساس)

فقط حس کن

(فقط احساس)

فقط آن را احساس کنید!

(حس کن!)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید