مجله موسیقی ملود
0

آهنگ چینی 我相信 (من باور دارم) از Yang pei an به همراه متن و ترجمه مجزا

بازدید 180

xiǎng fēi shàng tiān   hé tài yáng jiān bìng jiān 
想    飞  上    天     和 太  阳   肩   并   肩   
shì jiè děng zhe wǒ qù gǎi biàn 
世  界  等   着  我 去 改  变   
xiǎng zuò de mèng cóng bú pà bié rén kàn jiàn 
想    做  的 梦   从   不 怕 别  人  看  见   
zài zhè lǐ wǒ dōu néng shí xiàn 
在  这  里 我 都  能   实  现   
dà shēng huān xiào   ràng nǐ wǒ jiān bìng jiān 
大 声    欢   笑     让   你 我 肩   并   肩   
hé chù bù néng huān lè wú xiàn 
何 处  不 能   欢   乐 无 限   
pāo kāi fán nǎo yóng gǎn de dà bù xiàng qián 
抛  开  烦  恼  勇   敢  的 大 步 向    前   
wǒ jiù zhàn zài wǔ tái zhōng jiān 
我 就  站   在  舞 台  中    间   
wǒ xiāng xìn wǒ jiù shì wǒ   wǒ xiāng xìn míng tiān 
我 相    信  我 就  是  我   我 相    信  明   天   
wǒ xiāng xìn qīng chūn méi yǒu dì píng xiàn 
我 相    信  青   春   没  有  地 平   线   
zài rì luò de hǎi biān   zài rè nao de dà jiē 
在  日 落  的 海  边     在  热 闹  的 大 街  
dōu shì wǒ xīn zhōng zuì měi de lè yuán 
都  是  我 心  中    最  美  的 乐 园   
wǒ xiāng xìn zì yóu zì zai   wǒ xiāng xìn xī wàng 
我 相    信  自 由  自 在    我 相    信  希 望   
wǒ xiāng xìn shēn shǒu jiù néng pèng dào tiān 
我 相    信  伸   手   就  能   碰   到  天   
yǒu nǐ zài wǒ shēn biān   ràng shēng huó gēng xīn xiān 
有  你 在  我 身   边     让   生    活  更   新  鲜   
měi yí kè dōu jīng cǎi wàn fēn  I do believe
每  一 刻 都  精   彩  万  分   I do believe
xiǎng fēi shàng tiān   hé tài yáng jiān bìng jiān 
想    飞  上    天     和 太  阳   肩   并   肩   
shì jiè děng zhe wǒ qù gǎi biàn 
世  界  等   着  我 去 改  变   
pāo kāi fán nǎo yóng gǎn de dà bù xiàng qián 
抛  开  烦  恼  勇   敢  的 大 步 向    前   
wǒ jiù zhàn zài wǔ tái zhōng jiān 
我 就  站   在  舞 台  中    间   
wǒ xiāng xìn wǒ jiù shì wǒ   wǒ xiāng xìn míng tiān 
我 相    信  我 就  是  我   我 相    信  明   天   
wǒ xiāng xìn qīng chūn méi yǒu dì píng xiàn 
我 相    信  青   春   没  有  地 平   线   
zài rì luò de hǎi biān   zài rè nao de dà jiē 
在  日 落  的 海  边     在  热 闹  的 大 街  
dōu shì wǒ xīn zhōng zuì měi de lè yuán 
都  是  我 心  中    最  美  的 乐 园   
wǒ xiāng xìn zì yóu zì zai   wǒ xiāng xìn xī wàng 
我 相    信  自 由  自 在    我 相    信  希 望   
wǒ xiāng xìn shēn shǒu jiù néng pèng dào tiān 
我 相    信  伸   手   就  能   碰   到  天   
yǒu nǐ zài wǒ shēn biān   ràng shēng huó gēng xīn xiān 
有  你 在  我 身   边     让   生    活  更   新  鲜   
měi yí kè dōu jīng cǎi wàn fēn  I do believe
每  一 刻 都  精   彩  万  分   I do believe
wǒ xiāng xìn 
我 相    信  
wǒ jiù shì wǒ 
我 就  是  我 
wǒ xiāng xìn 
我 相    信  
zì yóu zì zai 
自 由  自 在  
wǒ xiāng xìn 
我 相    信  
wǒ xiāng xìn wǒ xiāng xìn 
我 相    信  我 相    信  
I believe
I believe
wǒ xiāng xìn wǒ jiù shì wǒ   wǒ xiāng xìn míng tiān 
我 相    信  我 就  是  我   我 相    信  明   天   
wǒ xiāng xìn qīng chūn méi yǒu dì píng xiàn 
我 相    信  青   春   没  有  地 平   线   
zài rì luò de hǎi biān   zài rè nao de dà jiē 
在  日 落  的 海  边     在  热 闹  的 大 街  
dōu shì wǒ xīn zhōng zuì měi de lè yuán 
都  是  我 心  中    最  美  的 乐 园   
wǒ xiāng xìn zì yóu zì zai   wǒ xiāng xìn xī wàng 
我 相    信  自 由  自 在    我 相    信  希 望   
wǒ xiāng xìn shēn shǒu jiù néng pèng dào tiān 
我 相    信  伸   手   就  能   碰   到  天   
yǒu nǐ zài wǒ shēn biān   ràng shēng huó gēng xīn xiān 
有  你 在  我 身   边     让   生    活  更   新  鲜   
měi yí kè dōu jīng cǎi wàn fēn 
每  一 刻 都  精   彩  万  分  
xiè xiè nǐ men 
谢  谢  你 们  

ترجمه فارسی

می خواهید به آسمان پرواز کنید و شانه به شانه خورشید
دنیا منتظر تغییر من است
هرگز از دیدن رویاهایی که شما می خواهید ببینید دیگران نترسید.
اینجا می توانم به همه چیز برسم
بلند خندیدن من و تو را شانه به شانه هم می کند
کجا شادی نمی تواند نامحدود باشد؟
نگرانی های خود را دور بریزید و شجاعانه به جلو گام بردارید.
وسط صحنه می ایستم
من باور دارم که من هستم و به فردا ایمان دارم
من معتقدم که چینگچون افق ندارد.
هنگام غروب خورشید در کنار دریا، در خیابان شلوغ
همه آنها زیباترین بهشت ​​قلب من هستند
من به آزادی ایمان دارم به امید ایمان دارم.
من معتقدم که اگر دستت را دراز کنی، می توانی آسمان را لمس کنی
بودن تو در کنار من زندگی را تازه تر می کند.
من باور دارم هر لحظه فوق العاده است
می خواهید به آسمان پرواز کنید و شانه به شانه خورشید
دنیا منتظر تغییر من است
نگرانی های خود را دور بریزید و شجاعانه به جلو گام بردارید.
وسط صحنه می ایستم
من باور دارم که من هستم و به فردا ایمان دارم
من معتقدم که چینگچون افق ندارد.
هنگام غروب خورشید در کنار دریا، در خیابان شلوغ
dōu shi wǒ xīn zhōng zuì měi de lè yuán
همه آنها زیباترین بهشت ​​قلب من هستند
من به آزادی ایمان دارم به امید ایمان دارم.
من معتقدم که اگر دستت را دراز کنی، می توانی آسمان را لمس کنی
بودن تو در کنار من زندگی را تازه تر می کند.
من باور دارم هر لحظه فوق العاده است
من باور دارم
من همانی هستم که هستم
من باور دارم
آزادی راحت
من باور دارم
من معتقدم که ایمان دارم
من باور دارم
من باور دارم که من هستم و به فردا ایمان دارم
من معتقدم که چینگچون افق ندارد.
هنگام غروب خورشید در کنار دریا، در خیابان شلوغ
همه آنها زیباترین بهشت ​​قلب من هستند
من به آزادی ایمان دارم به امید ایمان دارم.
من معتقدم که اگر دستت را دراز کنی، می توانی آسمان را لمس کنی
بودن تو در کنار من زندگی را تازه تر می کند.
هر لحظه فوق العاده است
با تشکر از همه شما

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید