مجله موسیقی ملود

Majid Kharatha

آهنگ “مسافر” از مجید خراطها با متن و ترجمه انگلیسی مجزا

قسمت نشد ببینمت، خدانگهداری کنمفرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنمگفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته براتاگه یه وقت بگی نرو، رفتن پر از درده برامگفتم صداتو نشنوم، ندیده از پیشت برمپشت سرم زاری ادامه مطلب

بیشتر بخوانید