مجله موسیقی ملود

Amin Rostami

آهنگ “نشونی” از امین رستمی با متن و ترجمه انگلیسی مجزا

دوست داشتم و دارمتویی عمر دوبارمبخوای یا نخواییدلو برات میارماینو گفتم و می گمبدون تو می میرمتو که نیستی من از کیسراغتو بگیرم دلم چه بی قرارهنشونیتو ندارهاگه بی تو بمونهمیمیره بی ستارهنگیر ازم بهونهصدام ادامه مطلب

بیشتر بخوانید