مجله موسیقی ملود

Alireza Ghorbani

آهنگ ارغوانم تنهاست علیرضا قربانی با متن و ترجمه انگلیسی مجزا

ارغوان شاخه همخون جدا مانده منآسمان تو چه رنگ است امروزآفتابی ست هوایا گرفته است هنوزمن در این گوشه که از دنیا بیرون استآسمانی به سرم نیستاز بهاران خبرم نیست اندر این گوشه خاموش فراموش ادامه مطلب

بیشتر بخوانید