مجله موسیقی ملود

AIGEL

آهنگ تاتاری Пыяла (بنوشید) از Aigel به همراه متن و ترجمه مجزا

Мәхәббәт пыяласын атасың — карасынЧын бәхет пыяласын бәрәсең, ватасыңКүздә күз, күздә күз, күздә күз, нурым оялаКулда кул, кулда кул, кулда — кулда пыялаМәхәббәт пыяласын атасың — карасынЧын бәхет пыяласын бәрәсең, ватасыңКүздә күз, күздә күз, күздә ادامه مطلب

آهنگ روسی Пыяла (لیوان) از АИГЕЛ (AIGEL) با متن و ترجمه مجزا

[Куплет]Стекло любви швыряешь — пусть смотритСтекло подлинного счастья бьёшь, разбиваешь на осколкиГлаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза, глаз моих свет стыдитсяРука в руке, рука в руке, рука в руке, в руке – ادامه مطلب

بیشتر بخوانید