مجله موسیقی ملود

Katya Lel

آهنگ روسی Мой мармеладный (مارمالاد من) از Katya Lel با متن و ترجمه مجزا

Не позвонила, не открыла и не спала,Почти душила, но забила на твои слова.Опять мне кажется, что кружится моя голова,Мой мармеладный, я не права.Поцеловала, обнимала, после развела,Почти любила, но забыла про твои слова.Опять мне кажется, что ادامه مطلب

بیشتر بخوانید