مجله موسیقی ملود

Jony

آهنگ روسی Детство (کودکی) از Rauf و Faik با متن و ترجمه مجزا

Теперь прошу – ты, пожалуйста молчи;Смотри в глаза и ничего не говори.Я всё решил наша речь не о любви –И отпустил; Ты, пожалуйста, живи. Просто убегай и не вспоминай;Просто убегай и не вспоминай. Каждый раз ادامه مطلب

آهنگ روسی Камин (شومینه) از Emin و Jony با متن و ترجمه مجزا

EMIN:В камине в шесть утраФотография твояГорят воспоминанияО тебе У камина в шесть утраРазбитая душаИ все твои обещанияПустота JONY:В камине в шесть утраФотография твояГорят воспоминанияО тебе У камина в шесть утраРазбитая душаИ все твои обещанияПустота В ادامه مطلب

بیشتر بخوانید