مجله موسیقی ملود

Eunjin Choi SONGS WITH LYRICS

آهنگ کره ای 엉터리 대학생 (دانشجوی شلخته) از 최은진(Eunjin Choi) به همراه متن و ترجمه مجزا

우리 옆집 대학생 호떡주사 대학생은십 년이 넘어도 졸업장은 캄캄해아서라 이 사람아 참말 딱하군밤마다 잠꼬대가 걸작이지요연애냐 졸업장이냐 연애냐 졸업장이냐아서라 이 사람아 정신 좀 차려라 응 우리 옆집 대학생 향수장사 대학생은공부는 다서 끗 다마쓰끼(당구)는 오백 끗아서리 이 ادامه مطلب

بیشتر بخوانید