مجله موسیقی ملود

ASAMMUELL SONGS WITH LYRICS

آهنگ روسی Serdtse ne igrushka (قلب من بازیچه نیست) از ASAMMUELL و Escape با متن و ترجمه مجزا

Знаешь, мое сердце это не игрушкиЗасыпаю тихоСлёзы на подушке برای من چندان امن نبود که عاشقت بشممثل رقصیدن روی صخره بود که اگه یه قدم بیشتر بردارم ، سقوط میکنم.  [Куплет 1]Всё равно где ты ادامه مطلب

آهنگ روسی Сердце не игрушка (قلب من بازیچه نیست) از ASAMMUELL و escape با متن و ترجمه مجزا

Небезопасно было в тебя влюблятьсяКак у обрыва танцы, шаг – и я упадуبرای من چندان امن نبود که عاشقت بشممثل رقصیدن روی صخره بود که اگه یه قدم بیشتر بردارم ، سقوط میکنم.  [Куплет 1]Всё ادامه مطلب

بیشتر بخوانید