مجله موسیقی ملود

ichanoski SONGS WITH LYRICS

آهنگ روسی Катюша (کاتیوشا) از ichanoski با متن و ترجمه مجزا

Расцветали яблони и грушиПоплыли туманы над рекойВыходила на берег КатюшаНа высокий берег на крутой Выходила, песню заводилаПро степного сизого орлаПро того, которого любилаПро того, чьи письма берегла Ой, ты, песня, песенка девичьяТы лети за ясным ادامه مطلب

بیشتر بخوانید