مجله موسیقی ملود

Hussain Al Jassmi SONGS WITH LYRICS

آهنگ عربی “بالبنط العريض” از حسين الجسمي به همراه متن

حبیبی بالبُنط العریضغالی وأقرب م الوریدحالتی تتشخص جُنونبیقولولی أنا بیک مریضأتاری کُل ما أحب فیکبدمنک وبقیت مزاجأتلحق بقى دی ف إیدیکما انت فی لُقاک العلاجآه لقیت الطبطبهوأقوى لو ما انتش بعیدضحکتک فیها کهربابابقى زی واحد ادامه مطلب

بیشتر بخوانید